Commissies

Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken. De commissie is te contacteren via formelecommissie@gmail.com.

De Formele commissie 2020-2021 bestaat uit (v.l.n.r.) Busra Bilge, Yoyan Ellen, coördinerend bestuurslid Robin Hermans, commissaris Femke Boer, Joske Wein, Marte Schaafsma en Jelle Klauwer.


Informele commissie

De informele commissie organiseert iedere maand een informele activiteiten binnen de vereniging. Zo zijn afgelopen jaar onder andere een kroegentocht, een pubquiz en een kerstdiner georganiseerd! De commissie is te contacteren via informelecommissie@gmail.com.

De Informele commissie 2020-2021 bestaat uit commissaris Giulia Ledda, Marte Schaafsma, Tom van Eldonk en coördinerend bestuurslid Sanne Spruijt.


NPW-commissie

De NPW-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de tweede editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd, die in oktober 2020 zal plaatsvinden. De commissie is te contacteren via npwrotacarolina@gmail.com.

De NPW-commissie 2019-2020: v.l.n.r. Busra Bilge, commissaris Julot Vaessen, Sanne Spruijt, Jusra Hamam, Roy Zusterzeel, coördinerend bestuurslid Jurre Ghielen (niet op de foto) en Matthijs Schut.


Pleittrainingscommissie

De pleittrainingscommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Met hun hulp heeft Rota Carolina in het collegejaar 2018-2019 maar liefst driemaal de winst binnengesleept, wat haar de meest succesvolle pleitvereniging van het jaar maakt! De commissie is te contacteren via vicevoorzitter@rotacarolina.nl.

De Pleittrainingscommissie 2020-2021 bestaat uit Fenne Broers, Freek Hoogink, Jelle Klauwer, Matthijs Schut en coördinerend bestuurslid Tara Nakshbande.


Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De Kascommissie 2019-2020 bestaat uit Joske Wein, Kim Schrijver en Koen van Lierop.